W projekcie „Cyfrowa Gmina” przewidziany został duży budżet, do podziału na 733 gminy z całej Polski. Dofinansowanie może objąć do 100% wydatków kwalifikowanych, jest to więc doskonała okazja ku temu, aby w pełni spełnić aktualne potrzeby związane z cyfryzacją urzędu. Wysokość przydzielonych środków będzie zależała od dwóch czynników: wielkości gminy oraz stopnia jej zamożności.

Oferujemy rozwiązania IT o takich cechach:

  • oprogramowanie do realizacji e-usług bazujące na licencji
  • rozwiązania mapowe oparte o chmurę. Utrzymujemy dane na serwerze a dane przestrzenne na serwerze mapowym - dostępne przez CMS (zarządzanie treściami z dowolnego miejsca, przez kilka osób o różnych uprawnieniach edycyjnych). Rozwiązanie to wpisuje się w model realizację zadań z zakresu „Ustawowe zadania gmin”.
  • rozwiązania, które zapewniają ciągłość działania kluczowych systemów w samorządach np. system komunikacji z mieszkańcami, system zgłoszeniowy, harmonogram wywozu śmieci etc. 
  • otrzymujecie Państwo dostęp do panelu administracyjnego, aby móc samodzielnie zarządzać wszystkimi danymi, strona i aplikacja mobilna mają jeden wspólny CMS
Mobilna aplikacja miejska

 

Zobacz nasze wybrane realizacje :

System zgłoszeniowy   Kołobrzeg - http://usterka.kolobrzeg.eu/ (dostępny również w aplikacji mobilnej Kolobrzeg.eu)

Portal miejski Tychy https://umtychy.pl/

Strona Zakładu Komunalnego w Tychach https://tzuk.tychy.pl/

Oficjalna aplikacja miasta Częstochowa - https://amistad.pl/238-amistad-czestochowa

System informacji turystycznej   Visit Przemyśl - http://visit.przemysl.pl/

Na czym polega nasz system zgłoszeniowy ułatwiający komunikację z mieszkańcami?

Mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia nagłej sytuacji lub konieczności interwencji przez aplikację lub stronę www, mogą krótko opisać problem, a powiadomienie trafia do odpowiedniej jednostki w urzędzie. Zgłaszający widzi status zgłoszenia i otrzymuje powiadomienie o rozwiązaniu jego sprawy. Podobne systemy stworzyliśmy dla Kołobrzegu czy Tychów. System zgłoszeniowy realizowaliśmy również dla terenów leśnych. Zarówno system zgłoszeniowy: https://puszczanotecka.treespot.pl/  jak i system zagrożeń przeciwpożarowych: https://amistad.pl/475-amistad-puszcza-notecka

System zgłoszeniowy

 

Przykład kalendarza wywozu śmieci: w aplikacjach Ostrów Wielkopolski i Prudnik

 

Kalendarz wywozu śmieciKalendarz wywozu śmieci w aplikacji miejskiej Cyfrowa gmina aplikacja miejska  

 

Przykład modułu "Zanieczyszczenie powietrza": w aplikacji Tychy

 

Przykład kamer LIVE: w aplikacji Busko Zdrój

   

 

Przykład ankiet: w aplikacji Busko Zdrój

   

 

Przykład Quizów: w aplikacji Augustów

Poza stroną www, aplikacją mobilną, systemem do komunikacji z mieszkańcami, możemy stworzyć również mapę interaktywną, która doskonale zastąpi tradycyjne formy prezentacji (np. pdfów, jpgów, czy wydruków). Może to być mapa prezentacji sfer inwestycyjnych, przebiegu planowanych dróg czy chodników, przebiegu sieci ciepłowniczej, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych etc. 

Zapraszamy do kontaktu!